Detail aktuality

Nový firemní časopis

Po dlouhé době jsme se opět rozhodli vydat firemní časpopis, prozatím pro vnitřní potřebu, neboť možnosti setkávání jsou v dnešní době omezené. Vedení společnosti, tak informuje o novinkách a hlavně si vyměňujeme zkušenosti z praxe. Velkou novinkou bylo pro nás na začátku roku vydání nových a aktualizovaných předpisů na železnici a to Bp1 a Bp3, se kterými musíme pracovat. Vyšla i aktualizace směrnice BOZP na stavbách ŘSD a přidali jsme BOZP okéno o přípravních pracích na staveništi: kácení. Obnovili jsme spolupráci s profesním sekupení Společná Vize o.s., kdy doufáme, že v roce 2021 zahájíme společně s profesním sekupením osvětu na poli Koordinátora BOZP na staveništi.

Všechny aktuality