O nás

ARRANO GROUP | 13 LET NA TRHU

Společnost ARRANO GROUP s.r.o. je od roku 2013 přímým pokračovatelem firmy Ecological Consulting a.s, která působila a působí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí od roku 2006, kdy se zabývala rovněž oblastí bezpečnosti práce.

ARRANO GROUP s.r.o. je specialista na poskytování služeb v oblasti: bezpečnosti práce, požární ochrany, vzdělávání a zajištění pozic na staveništi: Koordinátor BOZP na staveništi, Technický dozor stavebníka (investora), Osoba zajišťující požadavky na životní prostředí a Asistentka dozorového týmu.

Zaměřujeme se zejména na činnosti, které vyplývají z platné legislativy, ale rovněž na činnosti, které přesahují její rámec. Zakládáme si na zpětné vazbě od zákazníka, kdy usilujeme o kvalitu provedené práce.

ARRANO GROUP s.r.o. SPOLUPRACUJE S:

Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební: spolupracujeme na vzdělávání Koordinátorů BOZP na staveništi - přípravné kurzy a zkoušky.

VŠB Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství: zapojujeme studenty do praxe v oblasti BOZP, praxe ve společnosti.