Detail aktuality

ODPOVĚDI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE

Vzhledem k tomu, že se společnost specializuje na činnost Koordinátora BOZP na staveništi, někdy se dostáváme do názorových střetů se zadavatelem stavby či dalšími účastníky výstavby. Při výkladu zákona, tak potřebujeme podporu z pohledu státního úřadu inspekce práce, který činnost Koordinátora BOZP na staveništích v ČR kontroluje. Prvním dotazem bylo: Jsem určený KOO v realizaci stavby a vyždám si od zadavatele stavby Plán BOZP z přípravy stavby, ten však není zpracován dle požadované přílohy   č. 6 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění. Jak je potřeba postupovat? Je to platný dokument nebo není? Další otázkou bylo, že někteří KOO BOZP i inspektoři OIP mají potřebu/požadavek zasílat každou novou aktualizaci Oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce, je to potřeba, když to není uloženo zákonem? a poslední otázka byla z hledsika liniových staveb, které vedou několika kraji a přístupu k zasílání Oznámení o zahájení prací. Odpovědi přikládáme k této aktualitě. Třeba pomůže k činnosti i Vám.

Odpověď SUIP.pdf

Všechny aktuality