Detail reference

ASAMER LUKAVAC MC1

ZAHRANIČNÍ PROJEKT

Investor: Aliacem s.r.o. Přerov

Služba: Technik BOZP a PO

Fabrika cementa Lukavac d.d. je předním výrobcem portlandského cementu v Bosně a Hercegovině. V privatizačním procesu v říjnu 2001 se cementárna Lukavac - FCL stala členem renomované obchodní skupiny Asamer z Rakouska. Díky postoji a závazku k ochraně životního prostředí, získala továrna titul "Zelená cementárna", který je založen na ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004, v souladu s nejlepšími evropskými postupy a standardy. Třetí investiční fáze (2013 - 2017) o celkové hodnotě více než 25 milionů významně přispěla ke zlepšení efektivity výroby, bezpečnosti a zlepšení stávajících environmentálních indikátorů. V rámci této fáze proběhl i projekt s názvem "Demontáž a montáž kalcinátoru a TAD potrubí", kde jsme vykonávali činnost technika BOZP.

Všechny reference