Detail reference

I/11 Opava obchvat, severní část

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

TDI tým: HBH Projekt s.r.o.

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Stavba přímo navazuje na připravovanou stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“. Na konci stavby se napojuje na realizovanou stavbu „Silnice I/11 a I/56 Opava, spojka S1“ a také by měla navazovat na výhledovou přeložku čtyřpruhové komunikace I/56 Opava–Ostrava. Připravovaná stavba silnice „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ měří 1627 m a je navržena v kategorii S 11,5/80 jako pravá polovina výhledového čtyřpruhu S 24,5/100.

V roce 2018 jsme zvítězili se stavbou „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ v 2. ročníku národní soutěže v kategorii B: Profesionál Koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátrem stavby byl Ing. Jiří Perďoch, vedoucí oddělení BOZP a PO a zástupcem Ing. Denisa Konrátová.

Všechny reference