Detail aktuality

I/19 Obchvat Kámen

Investor: ŘSD ČR, správa Jihlava

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi


Silnice I/19 představuje důležitou trasu ve směru západ–východ, která propojuje významné sídelní útvary Plzeň, Tábor a Pelhřimov. V předmětném úseku mezi Táborem a Pelhřimovem je silnice I/19 významným regionálním dopravním spojením, jehož parametry podmiňují hospodářský rozvoj území. Zpracovatel DSP: HBH Projekt spol. s.r.o., Zhotovitel: Společnost Kámen: Silnice Group a. s. Váhostav – SK, a. s.

Cena stavby dle smlouvy: 155 335 005 Kč (bez DPH)

Všechny aktuality