Detail aktuality

I/37 Obchvat Osová Bítýška

Investor: ŘSD ČR 

Objednatel: Správa Jihlava

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška, což znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávající průtahu obcí. Hlavní trasa:délka: 2834 m, kategorie: S 9,5/80, plocha vozovek: 20 263 m2, počet stavebních objektů: 41.

Všechny aktuality