Detail reference

REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY BRNO

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., výrobní závod Olomouc

Služba: Technik BOZP pro sdružení

Účelem stavby je zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy v ŽST Brno hlavní nádraží. Cílem VZ je náhrada nevyhovujících prvků železniční infrastruktury, které jsou za hranicí své životnosti. Jedná se zejména o odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a spodku, mostu v km 142,550 a 142,552 (Křídlovická), mostu v km 143,143 (Hybešova) trati Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Kúty a rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Všechny reference