Detail reference

Kontejnerové překladiště – Paskov III. etapa

Investor: AWT Paskov

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi a Technický dozor stavby


Terminál v Paskově patří mezi nejvýznamnější otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě. Je napojen na velké evropské přístavy, jako jsou Hamburk, Rotterdam, Bremenhaven, Koper nebo Terst a na důležité vnitrozemské dopravní uzly. Aktuálně probíhá na terminálu Paskov III. etapa modernizace. V rámci III. etapy je naplánováno do roku 2018 terminál rozšířit o dalších 40 tisíc metrů čtverečních, čímž se jeho kapacita zdvojnásobí na 4800 TEU. Po dokončení této fáze modernizace bude mít překladiště celkovou rozlohu 71 tisíc metrů čtverečních. Vzniknou zde dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladicí kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím. To si vyžádá i výstavby nového řídícího střediska pro dispečink.

Všechny reference