Detail reference

D46 MÚK OLŠANY

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

TDI tým: Dopravoprojekt Brno a.s.

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Stavba „D46 MÚK Olšany“ je jednou z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na D46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány. Stavba představuje doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů křižovatky Olšany se silnicí III/5707. Osmičkovitý tvar křižovatky zůstane zachován. MÚK Olšany byla zprovozněna v roce 1975 v rámci stavby „Přeložka sil. I/46 VO Olšany – obchvat“ jen s připojovacími a odbočovacími klíny. Celková délka úprav činí cca 1100 m.

Všechny reference