Detail reference

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Zhotovitel: ČET-DET – Subterra, a. s., OHL ZS, a.s., EUROVIA CS, a.s.
a GJW Praha spol. s r.o.

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Od srpna 2017 probíhá obnova přibližně 21 kilometrů hlavní železniční trati mezi Českým Těšínem a Dětmarovicemi, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Realizace projekt přinese zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h a především zajistí bezpečnější, komfortnější a spolehlivější dopravu. Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku zahrnuje stavba
modernější technické vybavení, nová nástupiště i další objekty. Hotovo by mělo být na konci roku 2019 s tím, že na začátku roku 2020 budou ještě probíhat dokončovací práce. Jistým specifikem projektu je, že se musel vypořádat s následky poddolování celého území. Železniční trať Český Těšín – Dětmarovice totiž
leží částečně na území, které v minulosti zasáhla rozsáhlá důlní činnost.

Všechny reference