Detail reference

Ostrava - prodloužená Rudná

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

TDI tým: HBH Projekt s.r.o.

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Předmětem stavby bylo pokračování silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Počátek stavby byl téměř na stávající dvoupruhové silnici I/11 v blízkosti obce Plesná a Krásné Pole a navazuje na následující stavbu (I/11 Mokré Lazce–hranice okresů Opava/Ostrava), a to přibližně v prostoru křižovatky stávající I/11 se silnicí III /46615.

Hlavní trasa: délka: 6657 m kategorie: S 22,5/100 a S 24,5/100 plocha vozovek: 198 276 m2 počet všech stavebních objektů: 123 Mostní objekty: na silnici I/11: 6 nadjezdy a lávky nad I/11: 8 mosty mimo I/11: 1. Zhotovitel: Sdružení „Prodloužená Rudná“ (STRABAG a.s., OHL ŽS a.s., JHP spol. s r.o.) Cena stavby dle smlouvy: 2 448 947 700 Kč (bez DPH)

Všechny reference