Detail reference

POHOŘELICE PAARUV ZÁMEČEK

Investor: Město Pohořelice

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Vedení města chce do památky vrátit školní výuku. Děti si tam podle všeho osvojí zacházení s výpočetní technikou či ekologickou výchovu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou čtyřicet milionů korun. Původně barokní stavba z konce 17. století, která však pozbyla četnými přestavbami podstatnou část své původní architektonické hodnoty. Členění fasády bylo značně zjednodušeno, zůstala jen profilovaná korunní řimsa a zbytky bosáže. Interiéry byly přestavěny, budova osazena novodobými okny. 

Všechny reference