Detail aktuality

Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Investor: ŘSD ČR

Objednatel: HBH Projekt s.r.o.

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi, administrativní pracovník 

Stavba silnice „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ měří 1627 m a je navržena v kategorii S 11,5/80 jako pravá polovina výhledového čtyřpruhu S 24,5/100. Samotná stavba navazuje na tzv. střední městský okruh, tj. stavba „Silnice I/11 Opava – prodloužená Rolnická“. Pomocí ulic Rolnická a prodloužená Mostní bude přes okružní křižovatku Mostní se silnicí III/01129 a rampy 12 propojena s hlavní trasou severního obchvatu.

Na této stavbě vyhrál Ing. Jiří Perďoch ocennění v národní soutěži Koordinátor BOZP PROFESIOÁL pro rok 2018.

Všechny aktuality