Detail reference

ZABEZPEČENÍ ŽST. BOHUMÍN

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Služba: Koordinátor BOZP na staveništi

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín. Bude vybudováno nové staniční zab. zař. elektronického typu 3.kategorie umístěné do původní rekonstruované stavědlové ústředny, které se bude navazovat na původní traťové a přejezdové zařízení v sousedních mezistaničních úsecích a přejezdy v obvodu stanice. Napájení zab. zař. bude ze stávajícího UNZ, ovládání zabezpečovacího a souvisejícího zařízení bude dálkové s CDP Přerov.

Všechny reference