Detail reference

ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI SLATINA BLAŽOVICE

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Zhotovitel: Swietelsky Rail CZ a.s.

Služba: Technik BOZP a PO

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice - Brno hl.n. č. 318A (dle TTP), č. 340 (dle KJŘ) v úseku Šlapanice - Brno-Slatina. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Současná traťová rychlost v úseku stavby je 80 km/h (Brno-Slatina [ZV] od km 7,004 do km 15,587 [ZV] Blažovice), zábrzdná vzdálenost je 700 m, traťová třída zatížení je C3. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Všechny reference