Přípravný kurz koordinátor

Přípravný kurz koordinátor BOZP

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proč jít právě k nám?...Naše práce nás baví a chceme, aby jste si z kurzu odnesli, co nejvíce do praxe. Naši lektoři mají praktické zkušenosti s činností Koordinátora BOZP na staveništi. Ukazujeme Vám naše firemní know how, materiály, které k činnosti používáme i zkušenosti, které máme z kontrol se státními úřady. Výhodou je, že i po zkoušce se na nás můžete obrátit s radou či pomocí. Nás Vaše činnost zajímá!

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE (3 dny): 4.800 Kč (včetně DPH)
CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU K PERIODICKÉ ZKOUŠCE: (1 den): 2.400 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ KE ZKOUŠCE/PERIODICKÉ ZKOUŠCE V ROCE 2024:

Přípravný kurz ke zkoušce Přípravný kurz k periodické zkoušce
   

Aktuálně probíhá žádost o udělaní akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi předkládaný podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Přihlásit se

Pro koho je kurz určen

  • pro osoby, které se připravují k vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi
  • pro osoby, které chtějí získat komplexní přehled v problematice činnosti koordinátora BOZP na staveništi a rozšířit tak své dosavadní znalosti
  • kurz je zaměřen nejen na přípravu ke zkoušce, ale obsahuje i praktické zkušenosti z výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbách. Cílem kurzu je komplexně připravit uchazeče ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti, a především k výkonu činnosti na staveništi. V rámci kurzu uchazeč získá studijní materiály (skripta) pro úspěšné vykonání zkoušky/periodické zkoušky. Absolvent kurzu se nestane osobou odborně způsobilou k vykonávání činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Touto osobou se stane až po úspěšném absolvování zkoušky. Po absolvování kurzu získá osvědčení, které potvrzuje jeho účast na kurzu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

  • sídlo firmy Arrano Group s.r.o.
  • Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Platba:

  • Pokyny k platbě dostane účastník kurzu v pozvánce na kurz. Platbu provede nejpozději 4 dny před kurzem.
  • Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 4 dny před kurzem.

Doplňující informace:

  • Daný kurz se neotvírá v případě, že se přihlásí méně než 3 uchazeči. O tomto informujeme přihlášené v dostatečném předstihu e-mailem nebo telefonicky.
  • Odborný garant kurzu: Ing. Petr Kopečný
  • Lektory kurzu jsou koordinátoři BOZP, kteří vykonávají denně činnost koordinátora BOZP v praxi a mohou Vám nabídnout praktické zkušenosti z výkonu činnosti

Soubory ke stažení

Lektoři

Mgr. Svatava Hrubá

Školitelka kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2010, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, působila jako místopředseda profesního seskupení Společná Vize z.s. od roku 2011, obchodní ředitelka společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení "Lektor školitel" a osvědčení interní auditor systémů řízení (ISO 9001, 14001 a 45001). Praxe na stavbách od roku 2010.

Ing. Dalibor Alter

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2012, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, ředitel společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Ondřej Macháček

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2017, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Petr Lajčík

Školitel Kurzu koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2018, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Bývalý inspektor oblastního inspektorátu. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2016.