Přípravný kurz koordinátor

Přípravný kurz koordinátor BOZP

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE (3 dny): 4.800 Kč (včetně DPH)
CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU K PERIODICKÉ ZKOUŠCE: (1 den): 2.400 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ KE ZKOUŠCE/PERIODICKÉ ZKOUŠCE V ROCE 2019:

Přípravný kurz ke zkoušce Přípravný kurz k periodické zkoušce
09. - 11.01.2019 9. ledna 2019
06. - 08.02.2019 6. února 2019
06. - 08.03.2019 6. března 2019
03. - 05.04.2019 3. dubna 2019
15. - 17.05.2019 15. května 2019
05. - 07.06.2019 5. června 2019
10. - 12.07.2019 10. července 2019
07. - 09.08.2019 7. srpna 2019
04. - 06.09.2019 4. září 2019
02. - 04.10.2019 2. října 2019
06. - 08.11.2019 6. listopadu 2019
04. - 06.12.2019 4. prosince 2019

Přihlásit se

Pro koho je kurz určen

  • pro osoby, které se připravují k vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi
  • pro osoby, které chtějí získat komplexní přehled v problematice činnosti koordinátora BOZP na staveništi a rozšířit tak své dosavadní znalosti
  • kurz je zaměřen nejen na přípravu ke zkoušce, ale obsahuje i praktické zkušenosti z výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbách. Cílem kurzu je komplexně připravit uchazeče ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti, a především k výkonu činnosti na staveništi. V rámci kurzu uchazeč získá studijní materiály (skripta) pro úspěšné vykonání zkoušky/periodické zkoušky. Absolvent kurzu se nestane osobou odborně způsobilou k vykonávání činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Touto osobou se stane až po úspěšném absolvování zkoušky. Po absolvování kurzu získá osvědčení, které potvrzuje jeho účast na kurzu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

  • sídlo firmy Arrano Group s.r.o.
  • Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Platba:

  • Pokyny k platbě dostane účastník kurzu v pozvánce na kurz. Platbu provede nejpozději 4 dny před kurzem.
  • Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 4 dny před kurzem.

Doplňující informace:

  • Daný kurz se neotvírá v případě, že se přihlásí méně než 3 uchazeči. O tomto informujeme přihlášené v dostatečném předstihu e-mailem nebo telefonicky.
  • Odborný garant kurzu: Ing. Petr Kopečný
  • Lektory kurzu jsou koordinátoři BOZP, kteří vykonávají denně činnost koordinátora BOZP v praxi a mohou Vám nabídnout praktické zkušenosti z výkonu činnosti

Soubory ke stažení

Lektoři

Mgr. Svatava Hrubá

Školitelka kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2010, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, působila jako místopředseda profesního seskupení Společná Vize z.s. od roku 2011, obchodní ředitelka společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení "Lektor školitel" a osvědčení interní auditor systémů řízení (ISO 9001, 14001 a 45001). Praxe na stavbách od roku 2010.

Ing. Dalibor Alter

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2012, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, ředitel společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Ondřej Macháček

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2017, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Petr Lajčík

Školitel Kurzu koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2018, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Bývalý inspektor oblastního inspektorátu. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2016.