Přípravný kurz prevence rizik

Přípravný kurz prevence rizik

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE (3 dny): 5.200 Kč (včetně DPH)
CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU K PERIODICKÉ ZKOUŠCE: (1 den): 2.400 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ KE ZKOUŠCE/PERIODICKÉ ZKOUŠCE V ROCE 2019:

Přípravný kurz ke zkoušce Přípravný kurz k periodické zkoušce
16. - 18.01.2019 16. ledna 2019
13. - 15.02.2019 13. února 2019
13. - 15.03.2019 13. března 2019
10. - 12.04.2019 10. dubna 2019
22. - 24.05.2019 22. května 2019
12. - 14.06.2019 12. června 2019
17. - 19.07.2019 17. července 2019
14. - 16.08.2019 14. srpna 2019
11. - 13.09.2019 11. září 2019
09. - 11.10.2019 9. října 2019
13. - 15.11.2019 13. listopadu 2019

Přihlásit se

Pro koho je kurz určen

  • pro osoby, které se připravují k vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
  • pro osoby, které chtějí získat komplexní přehled v problematice BOZP a rozšířit tak své dosavadní znalosti

Cílem kurzu je komplexně připravit uchazeče ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti.

V rámci kurzu uchazeč získá studijní materiály (skripta) pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Absolvent kurzu se nestane osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Touto osobou se stane až po úspěšném absolvování zkoušky. Po absolvování kurzu získá osvědčení, které potvrzuje jeho účast na kurzu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

  • sídlo firmy Arrano Group s.r.o.
  • Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Platba:

  • Pokyny k platbě dostane účastník kurzu v pozvánce na kurz. Platbu provede nejpozději 4 dny před kurzem.
  • Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 4 dny před kurzem. Doplňující informace:
  • Daný kurz se neotvírá v případě, že se přihlásí méně než 3 uchazeči. O tomto informujeme přihlášené v dostatečném předstihu e-mailem nebo telefonicky.
  • Odborný garant kurzu: Ing. Petr Kopečný

Soubory ke stažení

Lektoři

Mgr. Svatava Hrubá

Školitelka kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2010, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, působila jako místopředseda profesního seskupení Společná Vize z.s. od roku 2011, obchodní ředitelka společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení "Lektor školitel" a osvědčení interní auditor systémů řízení (ISO 9001, 14001 a 45001). Praxe na stavbách od roku 2010.

Ing. Dalibor Alter

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2012, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, ředitel společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Ondřej Macháček

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2017, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Petr Lajčík

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2018, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Bývalý inspektor oblastního inspektorátu. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2016.