Přípravný kurz prevence rizik

Přípravný kurz prevence rizik

Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE (3 dny): 5.200 Kč (včetně DPH)
CENA PŘÍPRAVNÉHO KURZU K PERIODICKÉ ZKOUŠCE: (1 den): 2.400 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ KE ZKOUŠCE/PERIODICKÉ ZKOUŠCE V ROCE 2024:

Přípravný kurz ke zkoušce Přípravný kurz k periodické zkoušce
- 14.03.2024
10.-12.04.2024 10.04.2024
15.-17.05.2024 15.05.2024
12.-14.06.2024 12.06.2024
10.-12.07.2024 10.07.2024
14.-16.08.2024 14.08.2024
11.-13.09.2024 11.09.2024
09.-11.10.2024 09.10.2024
13.-15.11.2024 13.11.2024
Omlouváme se za komplikace, nefunguje přihlašovací formulář, přihlášujte se prosím zde:
sona.vachalova@arranogroup.cz

Přihlásit se

Pro koho je kurz určen

  • pro osoby, které se připravují k vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
  • pro osoby, které chtějí získat komplexní přehled v problematice BOZP a rozšířit tak své dosavadní znalosti

Cílem kurzu je komplexně připravit uchazeče ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti.

V rámci kurzu uchazeč získá studijní materiály (skripta) pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Absolvent kurzu se nestane osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Touto osobou se stane až po úspěšném absolvování zkoušky. Po absolvování kurzu získá osvědčení, které potvrzuje jeho účast na kurzu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

  • sídlo firmy Arrano Group s.r.o.
  • Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Platba:

  • Pokyny k platbě dostane účastník kurzu v pozvánce na kurz. Platbu provede nejpozději 4 dny před kurzem.
  • Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 4 dny před kurzem. Doplňující informace:
  • Daný kurz se neotvírá v případě, že se přihlásí méně než 3 uchazeči. O tomto informujeme přihlášené v dostatečném předstihu e-mailem nebo telefonicky.
  • Odborný garant kurzu: Ing. Petr Kopečný

Soubory ke stažení

Lektoři

Mgr. Svatava Hrubá

Školitelka kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2010, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, působila jako místopředseda profesního seskupení Společná Vize z.s. od roku 2011, obchodní ředitelka společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení "Lektor školitel" a osvědčení interní auditor systémů řízení (ISO 9001, 14001 a 45001). Praxe na stavbách od roku 2010.

Ing. Dalibor Alter

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2012, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, ředitel společnosti. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Ondřej Macháček

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2017, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2007.

Ing. Petr Lajčík

Školitel kurzu Koordinátor BOZP a kurzu Prevence rizik od roku 2018, člen zkušební komise u zkoušek z odborné způsobilosti, specialista BOZP. Bývalý inspektor oblastního inspektorátu. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, osvědčení technik požární ochrany. Praxe na stavbách od roku 2016.