Zkouška prevence rizik

ZKOUŠKA PREVENCE RIZIK

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

CENA ZKOUŠKY: 8.800 Kč (včetně DPH)
CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY: 6.500 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY ZKOUŠEK/PERIODICKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2024:

Zkouška
26. ledna 2024
23. února 2024
22. března 2024
26. dubna 2024
31. května 2024
28. června 2024
26. července 2024
30. srpna 2024
27. září 2024
25. října 2024
29. listopadu 2024

ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP.

Jak se přihlásit

 • Vyberte si termín zkoušky.
 • Stáhněte si přihlášku ke zkoušce.
 • Přihlášku je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Na písemnou žádost uchazeče o zkoušku se může zkouška konat dříve, a to prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o dřívější termín zkoušky.
 • Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na adresu: Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na adresu: sona.vachalova@arranogroup.cz společně s:
  • kopií nejvyššího dosaženého vzdělání
  • potvrzení o praxi
  • osvědčení (pokud se jedná o periodickou zkoušku) - V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí doložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč také musí prokázat, že prováděl činnost v prevenci rizik v oblasti BOZP nejméně 36 měsíců od získání osvědčení.
 • Vyčkejte až Vám od administrátora zkoušky přijde Pozvánka ke zkoušce, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti (místo a čas konání zkoušky, platební údaje). Přílohou k pozvánce bude i výběr témat písemné práce (Vyhodnocení rizik) ke zkoušce. K periodické zkoušce se zpracovává Vyhodnocení rizik dle svého oboru a zaměření.

 

Soubory ke stažení