Zkouška koordinátora BOZP

ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP

KDO MŮŽE BÝT KOORDINÁTOREM BOZP?

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

CENA ZKOUŠKY: 10.800 Kč (včetně DPH)
CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY: 7.000 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY ZKOUŠEK/PERIODICKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2024:

Zkouška
 

Aktuálně probíhá žádost o udělaní akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi, již od srpna 2023 nemáme rozhodnutí k žádosti o zkoušky k odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Pořád běží správní řízení s MPSV. Všem našim účastníkům a uchazečům s za komplikace omlouváme. 

ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI !!

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
 2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě či realizaci staveb.

Jak se přihlásit

 • Vyberte si termín zkoušky.
 • Stáhněte si přihlášku ke zkoušce.
 • Přihlášku je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Na písemnou žádost uchazeče o zkoušku se může zkouška konat dříve, a to prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o dřívější termín zkoušky.
 • Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na adresu: Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na adresu: sona.vachalova@arranogroup.cz společně s:
  • kopií nejvyššího dosaženého vzdělání
  • potvrzení o praxi
  • osvědčení (pokud se jedná o periodickou zkoušku) - V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí doložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč také musí prokázat, že prováděl činnost koordinátora BOZP na staveništi nejméně 36 měsíců od získání osvědčení.
 • Vyčkejte až Vám od administrátora zkoušky přijde Pozvánka ke zkoušce, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti (místo a čas konání zkoušky, platební údaje). Přílohou k pozvánce bude i výběr témat písemné práce (Plán BOZP) ke zkoušce. K periodické zkoušce se zpracovává Plán BOZP dle svého oboru a zaměření.

 

Soubory ke stažení