Zkouška koordinátora BOZP

ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP

KDO MŮŽE BÝT KOORDINÁTOREM BOZP?

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

CENA ZKOUŠKY: 10.800 Kč (včetně DPH)
CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY: 7.000 Kč (včetně DPH)

TERMÍNY ZKOUŠEK/PERIODICKÝCH ZKOUŠEK PRO ROK 2023:

Zkouška
27. ledna 2023
23. únor 2023
31. března 2023
28. dubna 203
26. května 2023
30. června 2023
28. července 2023
25. srpna 2023
22. září 2023
27. října 2023
24. listopadu 2023

ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI !!

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
 2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě či realizaci staveb.

Jak se přihlásit

 • Vyberte si termín zkoušky.
 • Stáhněte si přihlášku ke zkoušce.
 • Přihlášku je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky. Na písemnou žádost uchazeče o zkoušku se může zkouška konat dříve, a to prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o dřívější termín zkoušky.
 • Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na adresu: Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na adresu: sona.vachalova@arranogroup.cz společně s:
  • kopií nejvyššího dosaženého vzdělání
  • potvrzení o praxi
  • osvědčení (pokud se jedná o periodickou zkoušku) - V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí doložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč také musí prokázat, že prováděl činnost koordinátora BOZP na staveništi nejméně 36 měsíců od získání osvědčení.
 • Vyčkejte až Vám od administrátora zkoušky přijde Pozvánka ke zkoušce, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti (místo a čas konání zkoušky, platební údaje). Přílohou k pozvánce bude i výběr témat písemné práce (Plán BOZP) ke zkoušce. K periodické zkoušce se zpracovává Plán BOZP dle svého oboru a zaměření.

 

Soubory ke stažení